Mangaka - Yoshihiro Togashi

Yoshihiro Togashi
  • Nombre : Yoshihiro Togashi
  • Nombre Original : 冨樫義博
  • Género : Masculino
  • Fecha De Nacimiento : 27/04/1966
  • Lugar De Nacimiento : Shinjou, Japan

Lista Mangas

Hunter X Hunter Hunter X Hunter

Yoshihiro Togashi

Pausado, 392 Capítulos